تعداد افراد جویای کار

سامانه هوشمند استخدام و کاریابی کارکو

جدیدترین نسخه به همراه نمایش رزومه کارجویان به کارفرمایان فقط در «نسخه مستقیم و گوگل پلی»