استخدام کاشیکار سنگ کار نماکار آسرکار گچ خاک سنگ پله

توجه ! جهت مشاهده اطلاعات تماس وارد برنامه شوید وارد برنامه شوید

کاشیکار سنگ کار نماکار آسرکار گچ خاک سنگ پله          


کاشیکار نما کار سنگ کار

دسته بندي معماری ،عمران و ساختمانی سنگ کار و کاشی کار / نماکار

استان کرمانشاه ، کرمانشاه

جنسیت مهم نیست

سابقه کار مهم نیست

حداقل مدرک تحصیلی مهم نیست

وضعیت ازدواج مهم نیست

سن 18 تا 50 سال

وضعیت سربازی مهم نیست

تسهیلات و مزایا فاقد تسهیلات

نحوه همکاری نیمه وقت، تمام وقت، پروژه ای/پیمانکاری،

ساعت کاری توافقی

میزان حقوق توافقي

تاریخ 2 هفته پیش


آگهی استخدام سنگ کار و کاشی کار / نماکار استخدام سنگ کار و کاشی کار / نماکار در کرمانشاه

اطلاعات تماس  گزارش تخلف