استخدام استاد کار درب وپنجر ساز با بیمه

توجه ! جهت مشاهده اطلاعات تماس وارد برنامه شوید وارد برنامه شوید

استاد کار درب وپنجر ساز با بیمه          


به یک استاد کار درب وپنجره ساز با بیمه بطور کیلو کار ویا روز مزد نیاز دارم

دسته بندي درمانی و زیبایی و بهداشتی مهندسی پزشکی

استان کرمان ، کرمان

جنسیت مهم نیست

سابقه کار مهم نیست

حداقل مدرک تحصیلی مهم نیست

وضعیت ازدواج مهم نیست

سن 15 تا 50 سال

وضعیت سربازی مهم نیست

تسهیلات و مزایا فاقد تسهیلات

نحوه همکاری نیمه وقت، تمام وقت، پروژه ای/پیمانکاری،

ساعت کاری سایر

میزان حقوق توافقي

تاریخ 1 هفته پیش


آگهی استخدام مهندسی پزشکی استخدام مهندسی پزشکی در کرمان

اطلاعات تماس  گزارش تخلف