استخدام درامدفقط باگوشی به صورت پاره وقت

توجه ! جهت مشاهده اطلاعات تماس وارد برنامه شوید وارد برنامه شوید

درامدفقط باگوشی به صورت پاره وقت          


خودتون خوب میدونیدکه بااین اوضاع گرونی بایدیک شغل دوم یاسوم هم داشته باشیم تابتونیم اموراتمون روبگذرونیم میخایدمن بهتون یک شغل معرفی کنم که فقط بایک گوشی درهرجایی میتونی درامدداشته باشی

دسته بندي بازاریابی و فروش مدیر فروش،بازاریابی

استان اصفهان ، اصفهان | محدوده: جلفا

جنسیت مهم نیست

سابقه کار مهم نیست

حداقل مدرک تحصیلی مهم نیست

وضعیت ازدواج مهم نیست

سن 15 تا 50 سال

وضعیت سربازی مهم نیست

تسهیلات و مزایا فاقد تسهیلات

نحوه همکاری نیمه وقت، تمام وقت، پروژه ای/پیمانکاری،

ساعت کاری سایر

میزان حقوق توافقي

تاریخ 1 هفته پیش


آگهی استخدام مدیر فروش،بازاریابی استخدام مدیر فروش،بازاریابی در اصفهان

اطلاعات تماس  گزارش تخلف