آموزش پرسلن گذاری (سرامیک گذاری)

آموزش پرسلن گذاری (سرامیک گذاری)


آموزش پودر گذاری (مبتدی _ حرفه ای)
با ضمانت شغلی( درآمد بالا)

عنوان شغل : دندانساز

تاریخ ثبت : 1 هفته و 4 روز قبل

شهر : تهران - تمام شهر ها

موبایل09101664505


آگهی استخدام دندانساز